Kol Tikvah II vs Leo Baeck

vs

Sinai Temple vs Beth Ami

vs

Santa Monica Synagogue vs Temple Aliyah

vs

Beth Hillel vs Temple Aliyah A’s

vs

Beth Ami vs Temple Ahavat Shalom II

vs

Shomrei Torah vs Temple Aliyah

vs

Temple Ahavat Shalom II vs Beth Hillel

vs

Beth Ami vs Kol Tikvah II

vs