Shomrei Torah

Current Team
Past Teams
, Shomrei Torah vs Adat Ari El 2 (AAE 2), Shomrei Torah vs Ahavat Shalom (Temple Ahavat Shalom), Shomrei Torah vs Temple Aliyah, Shomrei Torah vs Akiba 2, Shomrei Torah vs Temple Ahavat Shalom, Shomrei Torah vs Adat Ari El 2